Σύντομο ιστορικό

Σύντομο Ιστορικό

Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης (ΜΕΣΚ) ιδρύθηκε το 1976 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο σκοπός του ΜΕΣΚ, σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η στενή συνεργασία των μελών του για την πολιτιστική, μορφωτική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής, ώστε να γίνει αυτή περισσότερο γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, περιλαμβάνεται η προσπάθεια να δημιουργηθεί κλίμα ηθικής και υλικής συμμετοχής των μελών, αλλά και των κατοίκων γενικότερα σε οποιαδήποτε εκδήλωση που αποβλέπει στην προβολή της πόλης και της περιοχής για την ανάπτυξή της σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Ακόμη, επιδιώκεται η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων, καθώς και η συνεργασία του Συλλόγου και με άλλους συλλόγους και φορείς, εντός και εκτός της περιοχής, για την πραγμάτωση των σκοπών του και γενικά κάθε δραστηριότητας μορφωτικής και πολιτιστικής μορφής.

Στη μακρόχρονη παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, ο Σύλλογος έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα, όπως:

  • Η ίδρυση το 1981 του Λαογραφικού Μουσείου Κύμης και έκτοτε η συνεχής λειτουργία του και ανάπτυξή του.
  • Η ίδρυση το 1982 της Κινηματογραφικής Λέσχης Κύμης.
  • Η οργάνωση βιβλιοθήκης του Συλλόγου.
  • Η επισκευή και διαμόρφωση της Οικίας Χρυσανθοπούλου που βρίσκεται στο χωριό Πύργος, με στόχο να λειτουργήσει ως Παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου Κύμης.
  • Μεγάλες περιοδικές εκθέσεις σε συνεργασία με ιδιώτες, κρατικά μουσεία και αναγνωρισμένα μορφωτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και του εξωτερικού.
  • Εκδόσεις βιβλίων, εντύπων (καρτών, αφισών, προγραμμάτων), διαφανειών, τηλεκαρτών, της εφημερίδας «Κουμιώτικα Νέα» (1984-1992), θεματικών ετήσιων ημερολογίων (1977-σήμερα), CD και DVD.
  • Η ίδρυση το 2000 και έκτοτε η συνεχής λειτουργία της Μικτής Χορωδίας Κύμης.
  • Συναυλίες κλασικής και έντεχνης ελληνικής μουσικής, καθώς και θεατρικές παραστάσεις.
  • Μορφωτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Σειρά επιστημονικών διαλέξεων και προβολών.

Please wait…