Εκθέσεις

Μετά την κατασκευή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον κήπο του Μουσείου, η οποία πλέον φέρει το όνομα «Αίθουσα Ιωάννης Αδαμόπουλος», ο Σύλλογος διοργάνωσε πολλές περιοδικές εκθέσεις, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, καλλιτέχνες, κρατικά μουσεία και αναγνωρισμένα μορφωτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής και του εξωτερικού. Οι μεγαλύτερες εκθέσεις, καθώς και οι συνεργαζόμενοι φορείς παρουσιάζονται στον παρακάτω κατάλογο.

1 2003
2 2004
3 2005
4 2006
5 2007
6 2008
7 2009
8 2010
9 2010
10 2011
11 2012
12 2013
13 2014
14 2015
15 2016
16 2016
17 2017
18 2018
19 2019
20 2021

Please wait…