Εκδόσεις

Από την αρχή της ίδρυσής του έως σήμερα, ο Σύλλογος είχε σημαντική εκδοτική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις ετήσιων θεματικών ημερολογίων (1977-σήμερα), βιβλίων, της εφημερίδας “Κουμιώτικα Νέα” (1984-1992), λοιπών εντύπων (καρτών, αφισών κλπ), καθώς και CD και DVD.

Οι εκδόσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά σε μορφή καταλόγου:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

1 1977
Δύο φωτογραφίες της Κύμης.
2 1979 Απόψεις Κύμης.
3 1980
4 1981
5 1982
6 1983
7 1984
8 1985
9 1986
10 1987
11 1988
12 1989
13 1990
14 1991
15 1992
16 1993
17 1994
18 1995
19 1996
20 1997
21 1998
22 1999
23 2000
24 2001
25 2002
26 2003
27 2004
28 2005
29 2006
30 2007
31 2008
32 2009
33 2010
34 2011
35 2012
36 2013
37 2014
38 2015
39 2016
40 2017
41 2018
42 2019
43 2020
44 2021
45 2022
46 2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

1
2
3
Οδηγός Λαογραφικού Μουσείου Κύμης. 4 γλώσσες, 1988.
4
5
6
7
Fr. Unger. Η απολιθωμένη χλωρίδα της Κύμης. Βιέννη, 1867. (Μετάφραση από τα Γερμανικά, πρόλογος μεταφράστριας. σελ. 92 με 17 πίνακες, 2008 – ανέκδοτη).
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1
2
Σειρά 3 αφισών.
3
4
Τηλεκάρτα. Λαογραφικό Μουσείο Κύμης. 1987.
5
Τηλεκάρτα. Δημήτρης Γαλάνης. 1988.
6
7
8
9
Αφισέτα (ξυλογραφία Βάσως Κατράκη). Εξώφυλλο του βιβλίου «Λυσίκομος Εκάβη».
2011.
10
11
12

 

 

Οι εκδόσεις διατίθενται στο πωλητήριο του Μουσείου και κατά περίπτωση σε βιβλιοπωλεία της περιοχής (Περισσότερες πληροφορίες: 2222022011).

Please wait…